Investičné príležitosti

Reklama pre mobilné telefóny – smartfóny

Hľadáme Investora (Investorov) pre novú divíziu na Slovensku v segmente reklamy pre mobilné telefóny – smartfóny.

Popis projektu

Reklama do mobilu (smartfónu) je určená pre každého kto používa mobil (smartfón), a kto si chce zo svojho mobilného telefónu vytvoriť pravidelný pasívny príjem zobrazovaním reklamy v mobile. Váš mobil Vám môže zarobiť od 3€ do 1000€ každý mesiac.

Detaily projektu

5,-centov zaplatí podnikateľ (firma) za reklamu. Ide o jedno zobrazenie jednej reklamy v jednom smartfóne (rozdelíme ich nasledovne):

1,-cent dostane každý kto bude mať v mobile aplikáciu a pozrie si reklamu pred prijatím hovoru, pred prečítaním SMS, alebo pred prijatím MMS
1,-cent dostane človek v 1-vej línii
1,-cent dostane človek v 2-hej línii
1,-cent dostane človek v 3-tej línii
1,-cent dostane naša firma

100,-EUR reklamy = 2000 zobrazení v mobile
100,-EUR / 0,05 centov = 2000 videní
100,-EUR = 80% z reklamy sa vráti späť medzi ľudí, 20% ostáva nám (firme) = 80,-EUR + 20,-EUR

Aplikácia bude zadarmo. Registrácia bude (je) zadarmo.

Vývoj systému bude trvať zhruba 3 mesiace a bude zahŕňať:
  • naprogramovanie mobilnej aplikácie pre OS Android
  • web rozhranie pre firmy => pre zadavanie reklamy a následné sledovanie a vyhodnocovanie
  • web rozhranie pre používateľov
  • back office aplikáciu pre našich operátorov na správu celého systému
  • návrh, vytvorenie a prevádzka databázy a prepojenie na mobilnú app a web rozhrania
  • technickú realizáciu (servre, certifikaty, zálohovanie, ...)

Viac informácií nájdete v následujúcom videu:


Formy spolupráce

Naša firma finančne zastrešuje 2/3 projektu. Na ďalšiu jednu tretinu hľadáme investorov.

Pre investorov ponúkame tieto formy podpory/spolupráce:

Nadšenec
Každý, kto prispeje na projekt sumu 1 - 10€ (28 - 280 Kč) je človek, ktorý chce našu mobilnú aplikáciu a bude uvedený v zozname na našej web stránke ako človek, ktorý pomohol založiť a rozbehnúť projekt.

Podporovateľ
Každý, kto podporí projekt sumou 20€ (560 Kč) alebo viac je človek, ktorý chce aplikáciu a bude v zozname na našej web stránke a v mobilnej aplikácii ako človek, ktorý pomohol založiť a rozbehnúť projekt.

Kreatívny podporovateľ
Každý, kto podporí projekt sumou 50€ (1.400 Kč) alebo viac. Zároveň bude môcť vymyslieť názov mobilnej aplikácie (finálny názov bude vybratý losovaním). Taktiež bude v zozname na našej web stránke a v mobilnej aplikácii ako človek, ktorý pomohol založiť a rozbehnúť projekt a vymyslel názov aplikácie. Z tejto skupiny ľudí vylosujeme troch ktorí od nás dostanú pobyt na 2 noci vo Vysokých Tatrách pre 2 osoby v Tatranskej Lomnici.

Investor
Každý, kto podporí projekt sumou 600€ (16.800 Kč) získa doživotnú rentu v podobe 1,11% každý jeden mesiac. Túto investíciu potvrdíme zmluvou. Renta sa bude vyplácať z každej zobrazenej reklamy na SK zo zisku. Pri tejto investícii je obmedzený počet ľudí na 30 a prednosť má VIP investor alebo Investor DUO.

Investor DUO
Každý, kto podporí projekt sumou 1.200€ (33.600 Kč) získa doživotnú rentu v podobe 2,22% každý jeden mesiac. Túto investíciu potvrdíme zmluvou. Renta sa bude vyplácať z každej zobrazenej reklamy na SK zo zisku. Pri tejto investícii je obmedzený počet ľudí na 15 a prednosť má VIP investor.

VIP Investor
Investícia len pre jednu osobu alebo firmu vo výške 18.000€ (504.000 Kč). Investovaná suma zabezpečí 33,33% podiel na zisku z každej zobrazenej reklamy na SK. Túto investíciu potvrdíme zmluvou.

Peniaze je možné posielať na účet (IBAN):
SK75 8330 0000 0022 0074 6674 (EUR)
SK61 8330 0000 0024 0027 5344 (CZK)

Ako Variabilný symbol uveďte Vaše telefónne číslo a Meno a Priezvisko.

V prípade ak sa nevyzbiera cieľová suma (18.000€) budú všetky peniaze v plnej výške vrátené.

Aktuálny stav ku dňu: 16. 07. 2024: 6001 €

Maros P. 1 EUR
Maja R. 1200 EUR
Dominik M. 1200 EUR
Iveta L. 1200 EUR
Milan S. 1200 EUR
Ales K. 1200 EUR


Viac informácii telefonicky alebo e-mailom, viď. kontakty.