Neplatiči
S radosťou Vám oznamujeme, že momentálne neevidujeme žiadne pohľadávky po lehote splatnosti väčšej ako 60 dní.